Navigation Menu+

Предпечатна подготовка

artПредпечатната подготовка е процес, при който се извършва обработка на дадено печатно издание (книга, списание, вестник, плакат, каталог и т.н.) за неговото тиражиране. Осъществяването на предпечатна подготовка изисква познаване на целия процес по издаването на даденото печатно издание и сериозно познаване на необходимите компютърни програми.
Опитът и професионализмът са огромно предимство!