Navigation Menu+

Дипломи и сертификати

Най-често използвания формат за отпечатването на дипломи и сертификати е А4, от обикновена или луксозна хартия. Тук от особено значение е дизайнът.

Diplomi1 Diplomi2 Diplomi3