Navigation Menu+

Дигитален печат в малки серии

Дигиталният печат е технология от ново поколение спрямо всички известни досега методи за отпечатване на информация върху хартиен носител. С развитието на информационните технологии се разраства и неговото разпространение. За разлика от офсетовия печат, дигиталният е предпочитан при нужда от малки тиражи (може да бъде отпечатан и само един лист хартия). Най-голямото му предимство e бързината. При дигиталният печат няма предварителни подготовки, изработка на допълнителни средства за носители, миене и подгряване на машините, съхнене на отпечатаните издания. Високата скорост на печат дава възможност за реализиране на големи тиражи за кратък период от време (от днес за утре). В практиката често се използва при нужда от единични бройки отпечатъци, мостри, поздравителни картички, покани, малък брой визитки, флаери, дипляни, менюта, притурки към менюта и др.